Home
 

Chrześcijaństwo na świecie

Chrześcijaństwo stanowi dziś najliczniej reprezentowaną religię świata. Obecnie wyznaje je ok. 33% całej populacji. Pośród blisko 2,5 miliarda chrześcijan wyróżniamy:

  • ponad miliard katolików oraz protestantów,
  • ok. 300 mln prawosławnych,
  • ok. 90 mln anglikanów,
  • ok. 35 mln chrześcijan przynależących do pozostałych odłamów tej religii.

Każdego dnia religia chrześcijańska zyskuje niemal 100 tys. Nowych wyznawców, w tym: ok. 60 tys. protestantów, ponad 30 tys. katolików, ok. 5 tys. prawosławnych, ok. 3 tys. anglikanów oraz ok. 2 tys. należących do pozostałych odłamów.

chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo wyrosło z judaizmu i dzięki swojemu uniwersalistycznemu charakterowi  opanowało, oprócz Izraela, większość ówczesnego basenu Morza Śródziemnego. Wraz z licznymi wojnami prowadzonymi z Turkami oraz innymi ludami islamskimi chrześcijaństwo zostało wyparte z Bliskiego Wschodu. Następnie rozwijało się głównie w Europie, gdzie najliczniej reprezentowaną grupą są do dziś katolicy. Państwami o najwyższym odsetku tego chrześcijańskiego wyznania są: Polska (75 %), Włochy (90 %), Portugalia, Hiszpania (90 %), Litwa, Irlandia (90 %) i Belgia. Nieco mniej katolików (od 75 % do 50 %) jest również w Słowacji, Słowenii, Austrii, Chorwacji i na Węgrzech.  Około 35 % znajduje się ich również w Albanii, Niemczech, Austrii, Holandii, Szwajcarii i Czechach. W Skandynawii katolicy stanowią rzadkość, zaś na Wyspach Brytyjskich, w większości krajów Półwyspu Bałkańskiego oraz na Wschodzie Europy – ok. 10 %.

Prawosławie jest drugim wyznaniem chrześcijańskim na terenie Starego Kontynentu. Występuje ono w krajach, na które silnie oddziaływała kultura bizantyjska. Najwięcej wyznawców prawosławia znajdziemy w Bułgarii, Grecji i Mołdawii, gdzie stanowią ponad 75% społeczeństwa. Nieco mniejszy procent występuje na Ukrainie, a także w Rumunii i Macedonii. Do prawosławia przyznaje się niemal 50 % społeczeństwa żyjącego na Białorusi, a także w Rosji, Bośni, Serbii i Czarnogórze. Nieliczni wyznawcy występują też w Polsce, Estonii i na Litwie.

Protestanci, zwłaszcza luteranie, przeważają w Norwegii, Finlandii, Danii oraz Islandii. Nieco mniej jest ich w Szwecji, w Estonii, Anglii oraz na Łotwie. Ok. 50% społeczeństwa wyznającego protestantyzm znajduję się ich w Niemczech, Holandii, Szwajcarii i na Węgrzech. W pozostałych krajach Europy odsetek protestantów wynosi od 2% do 7%.

Po kolonizacji chrześcijaństwo dotarło także do Ameryki Południowej i Środkowej (bez Kuby) i przyjęło się w formie przede wszystkim protestantyzmu oraz w mniejszym stopniu- katolicyzmu. Podobnie jest w przypadku Nowej Zelandii i Australii. Chrześcijaństwo rozwija się również w środkowej Afryce (przewaga katolicyzmu) oraz na południu (głównie protestantyzm). W Azji chrześcijanie są w zdecydowanej mniejszości i znajdują się oni w azjatyckiej części Rosji, Kazachstanie i Chinach.

Chrześcijaństwo, które na początku było niszową, prześladowaną i niezrozumiałą religią w ciągu paru wieków stało się największą religią świata, o czym zapewne nawet nie marzyli jej pierwsi wyznawcy.

 

One Response to “Chrześcijaństwo na świecie”


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Top