Home
 

Religia chrześcijańska

Wyznania chrześcijańskie

W ramach chrześcijaństwa funkcjonuje wiele wyznań, choć wewnętrzny podział ukazuje tylko dwie postawy. Chrześcijanie opierają swoją wiarę na powszechnym Kościele ustanowionym przez Jezusa Chrystusa, będącym wspólnotą ludzi dążących do zbawienia oraz wierzących w naukę głoszoną przez Syna Bożego.

Historia chrześcijaństwa

Historia chrześcijaństwa rozpoczęła się wraz z narodzinami Jezusa Chrystusa z Nazaretu, czyli w I w. n. e. Ta największa religia monoteistyczna na świecie wywodzi się z judaizmu jako wynik działalności Jezusa – jego nauk, poczynań, śmierci i zmartwychwstania, będącego główną tezą wiary chrześcijańskiej oraz motywem działań pierwszych chrześcijan.

Chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo na świecie

Chrześcijaństwo to jedna z głównych religii monoteistycznych na świecie, przede wszystkim pod względem wyznawców, których liczba stanowi 1/3 całej populacji. Najliczniejsze grupy chrześcijan znajdują się w Europie, obu Amerykach, Australii oraz Afryce.

Chrześcijaństwo w Polsce

Kościół katolicki w Polsce stanowi instytucję trwale związaną z pojęciem polskiej państwowości. Pierwszą istotną datą w historii Rzeczpospolitej było przyjęcie chrześcijaństwa przez Mieszka I – księcia Polan w roku 966. Również budowa struktur państwowych wiązała się z krzewieniem chrześcijaństwa oraz utworzeniem na ziemiach Polski administracji kościelnej. Od tamtej pory Kościół wspierał niezawisłość i jedność państwa …Continue reading

Chrześcijaństwo na świecie

chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo stanowi dziś najliczniej reprezentowaną religię świata. Obecnie wyznaje je ok. 33% całej populacji. Pośród blisko 2,5 miliarda chrześcijan wyróżniamy:

Top