Home
 

Wyznania chrześcijańskie

Prawosławie

prawosławie

W wyniku schizmy wschodniej w 1054 roku Kościół chrześcijański podzielił się na dwa odłamy – Kościół katolicki oraz Kościół prawosławny.

Katolicyzm

katolicyzm

Jednym z głównych wyznań w religii chrześcijańskiej jest katolicyzm. Tę odmianę chrześcijaństwa wyznaje około 20 proc. ludzi na całym świecie. W Polsce katolicyzm jest religią dominująca, jak również w wielu krajach Europy Południowej oraz Ameryki Południowej. Katolicyzm jest doktryną Kościoła chrześcijańskiego, tak samo jak doktryna Kościoła prawosławnego. Do rozłamu chrześcijaństwa doszło w 1054 roku podczas …Continue reading

Protestantyzm

protestantyzm

Protestantyzm to jedna z odmian chrześcijaństwa. Niewiele mniej popularna od katolicyzmu. Jej inicjatorami byli Marcin Luter i Jan Kalwin. Została zapoczątkowana w XVI wieku. Jest to druga doktryna chrześcijańska pod względem liczebności. Wyznaje ją około 40 proc. Obecnie w skład protestantyzmu wchodzi 2 tys. różnych ugrupowań i wspólnot wyznaniowych.

Anglikanizm

Anglikanizm

Kościół Anglikański, a tak dokładniej Church of England pełni funkcje państwowego Kościoła angielskiego. Ponadto jest jedną z głównych odmian protestantyzmu, tak jak luteranizm czy kalwinizm. Anglikanizm powstał w XVI wieku, odłączając się od Kościoła katolickiego.

Top