Home
 

Katolicyzm

Jednym z głównych wyznań w religii chrześcijańskiej jest katolicyzm. Tę odmianę chrześcijaństwa wyznaje około 20 proc. ludzi na całym świecie. W Polsce katolicyzm jest religią dominująca, jak również w wielu krajach Europy Południowej oraz Ameryki Południowej. Katolicyzm jest doktryną Kościoła chrześcijańskiego, tak samo jak doktryna Kościoła prawosławnego. Do rozłamu chrześcijaństwa doszło w 1054 roku podczas tzw. schizmy wschodniej.

Słowo katolicyzm wywodzi się z języka greckiego i oznacza coś uniwersalnego. Najpierw termin ten odnosił się do całej społeczności kościelnej. Jednak w wyniku podziału chrześcijaństwa na wschodnią i zachodnią część, katolicyzm został przyporządkowany jako nazwa kościoła zachodniego. Po reformacji w XVI wieku bardzo często dodawano również przymiotnik rzymski, który funkcjonuje do dziś. Kościołem katolickim nazywa się obecnie jedną z organizacji wyznaniowej, która uznaje zwierzchnictwo papieża.

katolicyzm

Najważniejszym zadaniem Kościoła katolickiego jest głoszenie nauk Chrystusa oraz udzielanie siedmiu sakramentów, do których zalicza się chrzest, bierzmowanie, Eucharystię, pokutę, namaszczenie chorych, święcenia oraz małżeństwo. Źródłami wiary są Pismo Święte i Tradycja. Pismo Święte dzieli się na Stary i Nowym Testament, w których opisane są dzieje świata oraz zasady moralne, jakim należy kierować się, by przypodobać się Bogu. W Piśmie Świętem można też poszukiwać odpowiedzi na szereg egzystencjalnych pytań oraz przepowiedni o dalszym życiu każdego chrześcijanina. Szczególne miejsce w katolicyzmie ma Maria, matka Jezusa Chrystusa. Uznawana jest za Bogarodzicę i wieczną dziewicę, która dostąpiła Niepokalanego Poczęcia.

W katolicyzmie Bóg objawia się w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Każda część ma swój symboliczny charakter – boskość, człowieczeństwo i duchowość. Katolicy na świat przychodzą obciążeni grzechem pierworodnym. Każdy człowiek może bowiem ulec Szatanowi. Jest on również odpowiedzialny za swoje czyny, bo ma wolną wolę. Bóg wybacza i każdy może dostąpić zbawienia. Przesądzi o tym Sąd Ostateczny, gdzie wszyscy ludzie będą osądzeni i trafią do życia wiecznego lub na potępianie.

Zgodnie z zasadami kościoła katolickiego również osoby, nie będące katolikami, ale żyjące godnie i uczciwie mogą zostać zbawieni. Do Kościoła katolickiego przynależą wyłącznie osoby ochrzczone, których wyznacznikiem życia są boskie przykazania. Katolicy co niedzielę uczestniczą w nabożeństwach, których najważniejszą częścią jest liturgia. Dzieli się ona Liturgia Słowa, czyli naukę od Boga oraz Liturgia Eucharystii, bądź Ofiary – pamiątki męki Jezusa Chrystusa.

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Top