Home
 

Chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo to jedna z głównych religii monoteistycznych na świecie, przede wszystkim pod względem wyznawców, których liczba stanowi 1/3 całej populacji. Najliczniejsze grupy chrześcijan znajdują się w Europie, obu Amerykach, Australii oraz Afryce.

Religia chrześcijańska skupia w sobie wiele odłamów, choć wszystkie oparte są na jednej nauce Jezusa Chrystusa. Większość wyznań chrześcijańskich podziela dogmat trynitarny, czyli występującego w trzech osobach Boga, a także świętość Marii jako Matki Boskiej. Biblia stanowi świętą księgę chrześcijaństwa, która składa się z Nowego i Starego Testamentu.

Historia chrześcijaństwa

Chrześcijaństwo powstało na Bliskim Wschodzie na początku naszej ery. Wywodzi się ono z judaizmu, który początkowo kształtował postawy chrześcijańskie.

Religia chrześcijańska opiera się na naukach Jezusa Chrystusa, głoszonych przez niego za życia, a także na jego męczeńskiej śmierci, późniejszym zmartwychwstaniu oraz wydarzeniach, które nastąpiły bezpośrednio po nim. Pierwszymi chrześcijanami byli uczniowie (apostołowie) Chrystusa, nazywani gminą judeochrześcijańską. Apostołowie zachowywali wszystkie obrządki żydowskie i wierzyli, że Jezus Chrystus był Synem Bożym oraz Zbawicielem, który odkupił świat za grzechy ludzi. W połowie I wieku wydarzenia związane z Chrystusem i jego nauką zostały spisane, tworząc świętą księgę, czyli Biblię.

Chrześcijaństwo na świecie

Pierwsi chrześcijanie byli prześladowani i musieli się przez to ukrywać lub ofiarować życie w imię wiary w Chrystusa. Dopiero wydany przez Konstantyna Wielkiego i Licyniusza w 313 roku edykt mediolański położył temu kres.  67 lat później cesarz rzymski Teodozjusz I Wielki zdecydował się uznać chrześcijaństwo za religię panującą, co też przyczyniło się do jej rozwoju oraz ekspansji na całe terytorium cesarstwa.

Podstawy wiary chrześcijańskiej

Podstawowe punkty wiary chrześcijańskiej zawarte są w nicejsko-konstantynopolitańskim symbolu wiary, zwanym Credo. Chrześcijaństwo jako religia monoteistyczna zakłada istnienie jednego Boga, występującego tu w trzech osobach:
– Bóg Ojciec
– Syn Boży – Jezus Chrystus, który przez swoją męczeńską śmierć na krzyżu odkupił grzechy ludzkie, dając szansę ludzkości na zbawienie i życie wieczne (jego umieszczona na krzyżu sylwetka jest symbolem chrześcijaństwa)
– Duch Święty
Każdy chrześcijanin powinien oddać się modlitwie, kontemplacji życia oraz miłości do Boga i bliźniego. Aby osiągnąć zbawienie musi on również przestrzegać podstawowych przykazań, zawartych w tzw. Dekalogu i głównego przykazania miłości.

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Top