Home
 

Prawosławie

W wyniku schizmy wschodniej w 1054 roku Kościół chrześcijański podzielił się na dwa odłamy – Kościół katolicki oraz Kościół prawosławny.

Druga doktryna określana jest mianem ortodoksyjnej. Opiera się ona na złożeniach podjętych podczas siedmiu pierwszych soborów powszechnych. Ponadto wyznacznikami są przykazania Ojców Kościoła. Pozostałe tezy, które powstały po tzw. „schizmie wschodniej” nie są uznawane. Oznacza to, że Bóg Ojciec stanowi źródło zarówno Syna jak i Ducha Świętego. W Kościele prawosławnym nie istnieje możliwość otrzymania odpustu czy trafienia do czyśćca. Odrzuca się również kult Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Wniebowzięciu Matki Bożej, zasadę grzechu pierworodnego oraz celibat niższego duchowieństwa.

prawosławie

Wyznawcy prawosławia zakładają, że Matka Boża żyła wyłącznie na ziemi, a trafiła do Niebie, by być z Synem w wyniku Zaśnięcia. Największą jednak różnicą pomiędzy katolicyzmem a prawosławiem jest odrzucenie zwierzchnictwa papieża. W kościele prawosławnym każdy człowiek popełnia błędy i nikt zatem nie może decydować o moralności całej wspólnoty. W skład Kościoła wchodzi w sumie dziewięć patriarchatów. Cztery pierwsze zawiązały się jeszcze w czasach starożytnych i są to patriarchaty: konstantynopolitański, aleksandryjski, antiocheński oraz jerozolimski. Kolejny, czyli patriarchat rosyjski istnieje od 1589 roku. Natomiast 1925 roku dołączyły patriarchaty: gruziński, serbski, rumuński. Skład Kościoła uzupełnia patriarchat bułgarski oraz sześć kościołów niezależnych: cypryjski, grecki, polski, albański, czesko-słowacki i amerykański. Obecnie najwięcej wyznawców prawosławia zamieszkuje kraje Europy Wschodniej: Ukrainy, Rosji, Mołdawii, Gruzji czy Rumunii oraz także Grecji i Cypru.

W Kościele prawosławnym szczególną rolę odgrywają klasztory, zwane monasterami. Podległe są one biskupom i mają dużą autonomię organizacyjną, co wynika z silniej tradycji Kościoła. Przyjmowane są wyłącznie dogmaty głoszone przez sobór powszechny, choć podczas ostatniego z Soborów, cała Cerkiew zaakceptował część założeń, m.in. dotyczących boskiej łaski. Dogmatyzacja wiary nie jest tak widoczna jak w przypadku Kościoła katolickiego. Wyznawcy prawosławia dogmatyzują tylko te prawdy, które mogą być w jakiś sposób zagrożone, a mają dowieść bóstwa Chrystusa. Moralność oraz etyka pozostaje sprawą otwartą dla wyznawców, a o właściwych regułach można dyskutować z duchowym opiekunem. Tak jest np. w przypadku antykoncepcji, która jest silnie krytykowana przez Kościół katolicki, a w prawosławiu dopuszczalna w pewnych sytuacjach.

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Top