Home
 

Wyznania chrześcijańskie

W ramach chrześcijaństwa funkcjonuje wiele wyznań, choć wewnętrzny podział ukazuje tylko dwie postawy. Chrześcijanie opierają swoją wiarę na powszechnym Kościele ustanowionym przez Jezusa Chrystusa, będącym wspólnotą ludzi dążących do zbawienia oraz wierzących w naukę głoszoną przez Syna Bożego.

Historia chrześcijaństwa

Historia chrześcijaństwa rozpoczęła się wraz z narodzinami Jezusa Chrystusa z Nazaretu, czyli w I w. n. e. Ta największa religia monoteistyczna na świecie wywodzi się z judaizmu jako wynik działalności Jezusa – jego nauk, poczynań, śmierci i zmartwychwstania, będącego główną tezą wiary chrześcijańskiej oraz motywem działań pierwszych chrześcijan.

Chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo na świecie

Chrześcijaństwo to jedna z głównych religii monoteistycznych na świecie, przede wszystkim pod względem wyznawców, których liczba stanowi 1/3 całej populacji. Najliczniejsze grupy chrześcijan znajdują się w Europie, obu Amerykach, Australii oraz Afryce.

Prawosławie

prawosławie

W wyniku schizmy wschodniej w 1054 roku Kościół chrześcijański podzielił się na dwa odłamy – Kościół katolicki oraz Kościół prawosławny.

Chrześcijaństwo w Polsce

Kościół katolicki w Polsce stanowi instytucję trwale związaną z pojęciem polskiej państwowości. Pierwszą istotną datą w historii Rzeczpospolitej było przyjęcie chrześcijaństwa przez Mieszka I – księcia Polan w roku 966. Również budowa struktur państwowych wiązała się z krzewieniem chrześcijaństwa oraz utworzeniem na ziemiach Polski administracji kościelnej. Od tamtej pory Kościół wspierał niezawisłość i jedność państwa …Continue reading

Katolicyzm

katolicyzm

Jednym z głównych wyznań w religii chrześcijańskiej jest katolicyzm. Tę odmianę chrześcijaństwa wyznaje około 20 proc. ludzi na całym świecie. W Polsce katolicyzm jest religią dominująca, jak również w wielu krajach Europy Południowej oraz Ameryki Południowej. Katolicyzm jest doktryną Kościoła chrześcijańskiego, tak samo jak doktryna Kościoła prawosławnego. Do rozłamu chrześcijaństwa doszło w 1054 roku podczas …Continue reading

Chrześcijaństwo na świecie

chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo stanowi dziś najliczniej reprezentowaną religię świata. Obecnie wyznaje je ok. 33% całej populacji. Pośród blisko 2,5 miliarda chrześcijan wyróżniamy:

Protestantyzm

protestantyzm

Protestantyzm to jedna z odmian chrześcijaństwa. Niewiele mniej popularna od katolicyzmu. Jej inicjatorami byli Marcin Luter i Jan Kalwin. Została zapoczątkowana w XVI wieku. Jest to druga doktryna chrześcijańska pod względem liczebności. Wyznaje ją około 40 proc. Obecnie w skład protestantyzmu wchodzi 2 tys. różnych ugrupowań i wspólnot wyznaniowych.

Anglikanizm

Anglikanizm

Kościół Anglikański, a tak dokładniej Church of England pełni funkcje państwowego Kościoła angielskiego. Ponadto jest jedną z głównych odmian protestantyzmu, tak jak luteranizm czy kalwinizm. Anglikanizm powstał w XVI wieku, odłączając się od Kościoła katolickiego.

Top