Home
 

Chrześcijaństwo w Polsce

Kościół katolicki w Polsce stanowi instytucję trwale związaną z pojęciem polskiej państwowości. Pierwszą istotną datą w historii Rzeczpospolitej było przyjęcie chrześcijaństwa przez Mieszka I – księcia Polan w roku 966. Również budowa struktur państwowych wiązała się z krzewieniem chrześcijaństwa oraz utworzeniem na ziemiach Polski administracji kościelnej. Od tamtej pory Kościół wspierał niezawisłość i jedność państwa polskiego, co też stało się szczególnie ważne w tragicznym dla polskiego społeczeństwa okresie zaborów (1795 – 1918), a także II wojny światowej i komunistycznej dominacji.

Chrześcijaństwo przybyło do Polski dwiema drogami:

  • od strony południowego wschodu, czyli z Bizancjum (w języku i w obrządku słowiańskim- prawosławie),
  • od południowego zachodu, w drugiej połowie X w., z nauczaniem według obrządku łacińskiego kościoła rzymskokatolickiego (katolicyzm).

Obecnie w Polsce funkcjonuje 138 związków wyznaniowych i oficjalnie zarejestrowanych kościołów. Największą liczbą wiernych gromadzi Kościół katolicki, do którego przynależność deklaruje 95% naszego społeczeństwa. Najliczniejszym wyznaniem jest katolicyzm (niemal 35 mln wiernych), choć obrządki bizantyjsko-ukraińskie, neounickie i ormiański również występują. Niegdyś katolicy skupiali się na centralnych i zachodnich terenach naszego kraju.

Oprócz kościoła powszechnego (katolickiego) działa także:

  • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, który jest drugim pod względem liczebności oficjalnym związkiem wyznaniowym w Polsce (550 tys. wiernych); jego wyznawcy mieszkają głównie na terenach wschodnich województw i najczęściej stanowią przedstawicieli mniejszości białoruskiej,
  • Kościół Ewangelicko-Augsburski, liczący blisko 90 tys. wiernych; protestantyzm stanowi trzeci najliczniejszy odłam chrześcijaństwa w Polsce;
  • inne, pomniejsze protestanckie związki wyznaniowe: Wspólnota Zielonoświątkowa (ok. 20 tys. wiernych), Kościół Adwentystów Dnia Siódmego (10 tys.); protestanci występują głównie na zachodzie Polski
  • tzw. kościoły starokatolickie (Łódź, Górny Śląsk): Starokatolicki Mariawitów, Katolicki i Polskokatolicki Mariawitów – ogółem niemal 90 tys. wiernych

Odłam chrześcijaństwa, zaliczany do sekt, czyli Związek Wyznania Świadków Jehowy skupia blisko 130 wyznawców.

Polska religijność cechuje się silnym przywiązaniem do tradycji i obrzędów chrześcijańskich (np. procesje liturgiczne, odpusty parafialne, pielgrzymki do świętych miejsc). Szczególną role w życiu polskich chrześcijan pełni kult Matki Bożej, czego dowodem są liczne sanktuaria maryjne rozsiane po całym kraju. Po wyborze Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II postać ta stała się dla polskiego społeczeństwa autorytetem moralnym.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Top